Bữa tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước cuối cùng của Tổng thống Mỹ Obama

Tối 18/10 (theo giờ Mỹ) Tổng thống Mỹ Obama đã chào đón Thủ tướng Italia trong tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama chào đón Thủ tướng Italia Matteo Renzi và phu nhân Agnese Landini tại Nhà Trắng,...

Thursday, 20/10/2016

Bữa tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước cuối cùng của Tổng thống Mỹ Obama

Tối 18/10 (theo giờ Mỹ) Tổng thống Mỹ Obama đã chào đón Thủ tướng Italia trong tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Tổng thống Mỹ Barack...

Thursday, 20/10/2016
0 phản hồi