Họa sĩ Huê Nguyễn và tấm lòng với trẻ khuyết tật

Họa sĩ Huê Nguyễn thường dành phần lớn số tiền bán được tranh, thêm vào số tiền tiết kiệm để giúp đỡ trẻ em khuyết tật trên thế giới. Họa sĩ Huê Nguyễn bên những sáng tác của ông Đã có tổng cộng 19 cuộc triển lãm tranh từ Hoa Kỳ, Việt Nam và một số quốc gia khác,...

Friday, 10/5/2013

Họa sĩ Huê Nguyễn và tấm lòng với trẻ khuyết tật

Họa sĩ Huê Nguyễn thường dành phần lớn số tiền bán được tranh, thêm vào số tiền tiết kiệm để giúp đỡ trẻ em khuyết tật trên thế giới. Họa sĩ Huê Nguyễn bên...

Friday, 10/5/2013
0 phản hồi