Khai mạc triển lãm ảnh, tuần phim Việt Nam tại Slovakia

Ngày 20/6 tại thủ đô Blatislava của CH Slovakia diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh và Tuần phim “Việt Nam – Điểm hẹn thế giới 2016”. Các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm Sự kiện do Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế thuộc Bộ Thông tin-Truyền thông phối...

Tuesday, 21/6/2016

Khai mạc triển lãm ảnh, tuần phim Việt Nam tại Slovakia

Ngày 20/6 tại thủ đô Blatislava của CH Slovakia diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh và Tuần phim “Việt Nam – Điểm hẹn thế giới 2016”. Các đại biểu cắt băng khai trương...

Tuesday, 21/6/2016
0 phản hồi