Bộ quy tắc “vàng” của huyền thoại đầu tư Warren Buffett

Để có tên trong top 10 doanh nhân giàu nhất thế giới, nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett luôn tuân theo bộ quy tắc vàng “20 lỗ”. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nay đã ngoài 80 tuổi. Ông có nhiều bí quyết làm giàu và sẵn sàng chia sẻ chúng với mọi người Trang...

Monday, 14/12/2015

Bộ quy tắc “vàng” của huyền thoại đầu tư Warren Buffett

Để có tên trong top 10 doanh nhân giàu nhất thế giới, nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett luôn tuân theo bộ quy tắc vàng “20 lỗ”. Nhà đầu tư huyền thoại...

Monday, 14/12/2015
0 phản hồi