Monday, 29/8/2016

Hình ảnh đẹp về lễ Vu Lan của người Việt ở Thái Lan


Đông đảo Việt kiều ở Thái Lan tham gia sự kiện này, tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, đồng thời hướng về biển đảo quê hương.

vu_lan_thai_vov_8_gurr vu_lan_thai_vov_7_nmvw vu_lan_thai_vov_6_nspp vu_lan_thai_vov_5_cqvs vu_lan_thai_vov_4_mrnq vu_lan_thai_vov_3_wmlb vu_lan_thai_vov_2_rheu vu_lan_thai_vov_1_csxf

 

(theo VOV)

I'm filtering the content inside the main loop

Để lại phản hồi

Bạn phải đăng nhập mới được phản hồi.